Normativa Interna Casal Estiu

– En cas de mal comportament Club Bàsquet Torelló es reserva el dret d’expulsar el/la jove, i el pare/mare/tutor/tutora l’haurà de recollir i/o fer-se càrrec de les despeses que es poguessin derivar d’aquest fet.

– Cal tenir present que circumstàncies imprevistes podrien donar lloc a l’anul·lació del Casal.

– No es tornarà cap import en cas d’anul·lació per causes alienes a l’entitat organitzadora.

– Que el personal responsable traslladi el meu/meva fill/filla o tutelat/ada amb el vehicle privat destinat a l’ús d’emergències i/o activitats, amb les mesures de seguretat pertinents.