INSCRIPCIÓ TEMPORADA 20-21

En el següent enllaç podreu omplir el formulari de dades per la temporada 20-21.

Us caldrà tenir físicament:

– DNI del jugador/a (en cas de tenir-ne)

– TSI (Targeta Sanitària) del jugador/a

– DNI del pare, mare o tutor legal

– Número de compte bancari

– Llicència Federativa 20-21 – enllaç per descarregar arxiu

– Certificat Mèdic (si s’escau, només els que la tinguin caducada)

Clica aquí i omple el formulari d’inscripció