12 març 2018

Horaris Entrenaments equips Setmana Santa

Hora/Dia

Dimarts 27/3/18

        Dimecres 28/3/18

17:30 a 19:00

 PM2 i PM3

 MM1

 MX

    MM2

PF2

19:00 a 20:30

IM1 i IM2

IF1

CF1

20:30 a 22:00

CM1

JM

SM